Tile level

Ideálne na pokládku dlaždíc s rozmermi 30x30cm a väčšími. Hrúbka podstavcov v spodnej časti je 0,75 mm, vhodné pre dlažbu hrúbky od 3 do 20 mm. Prítlačné adaptery je možné použiť opakovane (cca 25 x). Systém je vhodný na dlažbu aj obklad, umožňuje zvýšiť produktivitu a kvalitu rovinatosti povrchu.