Nivelačný systém

Nivelačné systémy od firmy RUBI slúžia ako pomôcka na zabezpečenie finálnej rovinatosti dlažieb alebo obkladov. Firma RUBI ponúka 3 typy týchto systémov, TILE LEVEL, TILE LEVEL QUICK, DELTA LEVELING SYSTEM. Prvé dva sú na princípe podstavcov (stojok) a prítlačných adapterov (klobúčikov), tretí je na princípe plastových spôn rôznych hrúbok a výšok a klinkov.