Nivelačný systém

Nivelačné systémy od firmy RUBI slúžia ako pomôcka na zabezpečenie finálnej rovinatosti dlažieb alebo obkladov. Firma RUBI ponúka 3 typy týchto systémov, TILE LEVEL, TILE LEVEL QUICK, DELTA LEVELING SYSTEM. Prvé dva sú na princípe podstavcov (stojok) a prítlačných adapterov (klobúčikov), tretí je na princípe plastových spôn rôznych hrúbok a výšok a klinkov.
Ideálne na pokládku dlaždíc s rozmermi 30x30cm a väčšími. Hrúbka podstavcov v spodnej časti je 0,75 mm, vhodné pre dlažbu hrúbky od 3 do 20 mm. Prítlačné adaptery je možné použiť opakovane (cca 25 x). Systém je vhodný na dlažbu aj obklad, umožňuje zvýšiť produktivitu a kvalitu rovinatosti povrchu.    
Nivelačný systém RUBI TILE QUICK je vyrobený z technického polyméru, citlivý na vlhkosť. Tvoria ho plastové podstavce a prítlačné adaptery. Hrúbka podstavcov je 0,9 mm, čo umožňuje realizovať spáry od 1 mm. Vhodné hrúbky dlaždíc  sú medzi 3 až 16 mm.  
Systém horizontálneho vyrovnávania dlažby DELTA LEVELING SYSTEM umožňuje ľahkú a intuitívnu prácu pomocou plastových spôn a klinkov. Samotné dorovnávanie rovinatosti sa prevádza pomocou špeciálnych klieští. Spony sa dodávajú v rôznych hrúbkach od 1 do 3 mm, v závislosti od požadovanej spáry, a tiež v rôznych výškach od 12 do 20 mm pre rôzne hrúbky dlažieb.