Kontaktné údaje


KVZ Invest s.r.o.
Sokolská 8
811 04 Bratislava

prevádzka:

KVZ Invest s.r.o.
Vajnorská 137
831 04 Bratislava

IČO: 35730200
DIČ:  2020268800
IČpD: SK2020268800
Zápis v obch. registri: Mestský súd Bratislava III, vložka č. 15774/B

e-mail: kvz@kvz.sk
tel.: +421244456955 
 mobil: +421903454313 v pracovných dňoch 8,00 - 15,00 hod